عیب یابی و رفع مشکلات دستگاه های تصفیه کننده آب خانگی

مشکل عدم تامین فشار لازم توسط پمپ

مشکل قطع نشدن فاضلاب تصفیه آب بعد از پر کردن مخزن

یک سره کار کردن دستگاه تصفیه آب و خاموش نشدن آن

راه حل مشکل بوی بد در دستگاه تصفیه آب

مشکل کم بودن یا صفر بودن تولید آب با وجود روشن بودن دستگاه

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
آموزشی مشکل عدم تامین فشار لازم توسط پمپ

مشکل عدم تامین فشار لازم توسط پمپ

پمپ ها نقش بسیار مهمی در تصفیه آب بازی می کنند. پمپ ها، آب را از یک نقطه به نقطه ی دیگر انتقال می دهند،

همچنین فشار افزونه ای که گاهی اوقات برای انجام توابع تصفیه ای مورد نیاز است را فراهم می آورند.

6 ماه قبل
آموزشی یکسره کار کردن دستگاه تصویه

یک سره کار کردن دستگاه تصفیه آب و خاموش نشدن آن

یکی از مشکلات نسبتا رایج در دستگاههای تصفیه آب خانگی ، خاموش نشدن و یکسره کار کردن این دستگاه می باشد .

گاهی اوقات این مشکل مدتها وجود دارد اما مصرف کننده متوجه نیست که نهایتا منجر به بروز عیوب بزرگتر و هزینه بیشتر و همچنین هدر رفتن آب به فاضلاب میشود

6 ماه قبل