آموزش نصب دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب معصومی

مراحل نصب دستگاه تصفیه آب ( آموزش نصب دستگاه تصفیه آب )

مرحله 1

آموزش نصب دستگاه تصفیه آب: ابتدا آب سرد شبکه شهري را قطع می کنیم و اتصالات استيل دستگاه را نوارتفلون پيچيده وبه ورودي آب سرد وصل می کنیم ، سپس ورودي بالاي فيلتر مرحله اول از طريق شلنگ به شير استيل كوچك وصل میکنیم.

مرحله 2

شیر گازي آبی رنگ را به خروجی ¼” که روي سه راهی استیل قرار دارد وصل می کنیم. آب ورودي به دستگاه تصفیه آب از طریق شیر گازي قطع و وصل خواهد شد.

مرحله 3

شیر روسینکی را، روي سینک آشپزخانه نصب می کنیم.

مرحله 4

شلنگ را به اندازه لازم بریده و از شیر گازي آبی رنگ به ورودي دستگاه تصفیه آب در روي پوسته مرحله اول، وصل می کنیم.

مرحله 5

کپسول فاضلابي كه به بدنه دستگاه تصفیه آب وصل است را از طريق شلنگ به مسير فاضلاب منحرف نماييد.

مرحله 6

شیر مخزن پلاستیکی را به مخزن تصفیه آب وصل می کنیم (آب تصفیه درون مخزن ذخیره می شود).

مرحله 7

درب محفظه ممبرین را باز کرده و ممبرین را درون محفظه سفیدرنگ قرار ميدهيم . دقت شود که هنگام قرار دادن ممبرین درمحفظه در جهتی که قسمت آب بند (لاستیک مشکی) ممبرین به سمت درب پوسته باشد ، قرار گیرد.

مرحله 8

آب تصفیه از ابتداي مرحله پنجم دستگاه به مخزن ذخیره وارد می شود و از طریق شلنگ پس از عبور از مرحله پنج و شش به شیرخروجی (شیر روسینکی) منتقل می شود.بنابراین بایستی از شلنگ موجود مقداري جدا کرده و از سه راهی قبل از مرحله پنجم به شیر مخزن متصل نمود و از خروجی مرحله ششم هم به شیر روسینکی وصل شود.

 

مرحله 9

از انتهاي مرحله ششم شلنگی را به شیر برداشت آب (شیرروسینکی) متصل می کنیم.

 

مرحله 10

در صورت مجهز بودن دستگاه به شير ميكس باید جهت عقربه هاي ساعت كاملا بسته باشد.

 

مرحله 11

در صورت مجهز بودن دستگاه تصفیه آب شما به شير بك واش آن را حدود ۱ ميليمتر باز نگه داريد.

 

مرحله 12

اکنون دستگاه آماده راه اندازي می باشد و جهت را ه اندازي وشستشوي فیلترها مراحل زیر را طی کنید:

1 – دوشاخه برق را وصل کنید .
2 – شیر گازي آبی رنگ را در حالت باز قرار دهید.
3 – شیر مخزن را ببندید .
4 –شیر برداشت آب تصفیه را براي 10دقیقه در حالت باز قرار دهید تا آب خارج شده و فیلترها شستشو شوند.
5 – شیر مخزن را باز کنید .
6 – شیر برداشت آب را ببندید تا مخزن دستگاه آب گیري کند .

 

توجه : براي اتصال لوله ها، شیرها و تبدیل ها حتماً از نوار آب بندي مناسب براي جلوگیري از نشتی آب استفاده شود و با دقت آب بندي گردد.

توجه : در مواردی که دستگاه بدلیل هر یک از اشکالات و نقائص زیر کار نمی کند ابتدا طبق دستورالعمل زیر و راهنمای مربوطه، نسبت به رفع عیب اقدام و در صورتیکه اشکال به طور کامل برطرف نگردید، با شرکت تماس حاصل فرمائید.

آموزش نصب دستگاه تصفیه آب

نحوه تعویض فیلتر ها :

1- دستگاه را از برق خارج کنید .

2- شیر مخزن را در حالت بسته قرار دهید .

3- شیر فلکه ای را در حالت باز قرار دهید .

4- شیر ورودی را ببنید .

5- چند لحظه صبر کنید تا فشار دستگاه به 5psi برسد .

6- به کمک آچار پوسته محفظه فیلتر ها را باز کنید .

7- پس از جایگذاری فیلتر جدید درون پوسته فیلتر ، پوسته را در محل قرار داده و ببندید .

8- شیرورودی را باز کرده و دستگاه را به برق وصل کنید.

مشاهده پرفروش ترین دستگاه تصفیه آب 
دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.